ASPJpeg
Skrevet af d. 7/12-2017 07:19

Hvad kan det?

ASPJpeg bruges til dynamisk at generere nye og redigere eksisterende billeder eller grafer på din hjemmeside. Her følger nogle eksempler på mulighederne:

 • Lav nye og rediger eksisterende billeder, selv animeret .gif.
 • Arbejd med .gif, .jpg, .png og .bmp formater.
 • Læg tekst og billeder på transparent.
 • Lav bløde udfyldninger.
 • Tegn rektangler, buer og cirkler.
 • Beskær, vend, forstør og roter billeder.
 • Lav effekter som knapper, formørkning m.m.
 • Lav dynamiske billeder via Response.BinaryWrite.

FAQ

<%

Response.AddHeader "Content-Disposition", "filename=Azero_AspJpeg.jpg"
Response.ContentType = "image/jpeg"

Set objJpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")

 objJpeg.Open Server.Mappath("graf_down.jpg")

 objJpeg.Canvas.Font.Color = &HFF0000
 objJpeg.Canvas.Font.Family = "Courier New"
 
 objJpeg.Canvas.Pen.Color = &H000000
 objJpeg.Canvas.Pen.Width = 2
 
 objJpeg.Canvas.Brush.Solid = False
 
 objJpeg.Canvas.PrintText 10, 10, "Tekst lagt oven på billedet..."
 objJpeg.Canvas.DrawBar 1, 1, 630, 40

 objJpeg.SendBinary

Set objJpeg = Nothing

%>

Vis billede.

LinkBeskrivelse
AspJpeg Find mere hjælp hos producenten af komponenten.
(0 stemmer)
Denne artikel var til hjælp
Denne artikel var ikke til hjælp

Kommentarer (0)
Opret kommentar
 
 
Navn:
Email:
Kommentarer:
CAPTCHA Verificering 
 
Indtast teksten du ser på billedet i feltet herunder (CAPTCHA). Dette er påkrævet for at undgå automatiske registreringer og form afsendelser.

Referencer |  Om Azero |  Betingelser |  Job |  Presse |  Kontakt Azero

Azero A/S - CVR 28 10 17 59 - Skjørringvej 8 - 8464 Galten - Telefon 38 19 50 17
Danske Bank - Reg 4180 - Konto 0010092027 - SWIFT DABADKKK - IBAN DK7230000010092027

Copyright © 2000-2020. Azero A/S respekterer alle varemærker.
Priser er angivet eksklusive moms i DKK, der tages forbehold for trykfejl. Alt salg sker i henhold til vores betingelser.
1. Domaincheck - 2. Search - 3. NScheck - 4. NSlookup - 5. Lookup - 6. TraceRoute - 7. Query - 8. CheckWeb - (9. Flere)