Database (ADO)
Skrevet af d. 7/12-2017 08:26

Hvornår skal jeg bruge hvad?

Som standard bruger man normalt Connection object, da det giver den korteste kode.

Når den samme eller lignende query bliver kaldt mange gange med mindre ændringer som for eksempel en parameter bør du bruge Command object, da det giver serveren mulighed for at cache dine SQL kald og forbedre ydelsen meget.

At åbne et recordset kan ikke anbefales.

Først skal du vælge en connection string (dataforbindelse).

Skab en forbindelse og luk den efter brug

<%
 Dim objConnection, strConnect
 <!-- #include file="connect.inc" -->
 Set objConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConnection.Open strConnect
 
 ...her forbinder du til databasen, vælg en mulighed fra nedenstående...

 objConnection.Close
 Set objConnection = Nothing
%>

Connection (lettest)

<%
 strSQL = "INSERT INTO tabel (felt1, felt2) VALUES (værdi1, værdi2)"
 objConnection.Execute(strSQL)
%>

Connection med dataudtræk (returnerer data)

<%
 strSQL = "SELECT * FROM tabel WHERE total = xxx"
 Set objConnection = objConnection.Execute(strSQL)

 Do While Not objConnection.EOF
  Response.Write objConnection.Fields("felt1") & " " & objConnection.Fields("felt2") & "<br/>"
  objConnection.MoveNext
 Loop
%>

Command Execute (cacher dit kald, hurtig hvis du kalder flere gange)

<%
 Set objCommand = Server.CreateObject("ADODB.Command")
 Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
 objCommand.CommandText = strSQ
 objCommand.CommandType = adCMDText
 objCommand.Execute
 Set objCommand = Nothing
%>

Recordset (add) (langsomt, har dog visse avancerede muligheder)

<%
 Recordset.AddNew
 Recordset("Felt") = "En ny værdi"
 Recordset.Update
%>

Recordset (show) (som ovenstående, med dataudtræk)

<%
 Dim objRec
 Set objRec = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

 objRec.Open "Tabel", objConnection, 0, 1, 2

 Do While Not objRec.EOF
  Response.Write objRec("Felt") & "<br/>"
  objRec.MoveNext
 Loop

 objRec.Close
 Set objRec = Nothing
%>

Se ydeligere support til de forskellige databaser under /support/database.

LinkBeskrivelse
Microsoft Forklaring om forskellige ADO metoder.
(0 stemmer)
Denne artikel var til hjælp
Denne artikel var ikke til hjælp

Kommentarer (0)
Opret kommentar
 
 
Navn:
Email:
Kommentarer:
CAPTCHA Verificering 
 
Indtast teksten du ser på billedet i feltet herunder (CAPTCHA). Dette er påkrævet for at undgå automatiske registreringer og form afsendelser.

Referencer |  Om Azero |  Betingelser |  Job |  Presse |  Kontakt Azero

Azero A/S - CVR 28 10 17 59 - Skjørringvej 8 - 8464 Galten - Telefon 38 19 50 17
Danske Bank - Reg 4180 - Konto 0010092027 - SWIFT DABADKKK - IBAN DK7230000010092027

Copyright © 2000-2020. Azero A/S respekterer alle varemærker.
Priser er angivet eksklusive moms i DKK, der tages forbehold for trykfejl. Alt salg sker i henhold til vores betingelser.
1. Domaincheck - 2. Search - 3. NScheck - 4. NSlookup - 5. Lookup - 6. TraceRoute - 7. Query - 8. CheckWeb - (9. Flere)